23 Eylül 2010 Perşembe

GAMALI HAÇ-Gamalı Haç ve anlamı (Svastika / Swastika)

Gamalı Haç (Svastika / Swastika)vastika (Sanskritçe: स्वस्तिक ) veya Gamalı haç, tarih öncesi dönemlerden kalma sembol.


Kökenbilim


Gamalı haç ismi Yunanca gama (Γ) harfine ve haç şekline (+) atfen verilmiştir. Svastika kelimesi Sanskritçe'deki su (iyi) ve asti (olmak) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. "İyi olmak, mutlu ve sağlıklı olmak" anlamlarına gelir.[1]


Svastika Hinduizm, Budizm ve Jainizm'e göre kutsaldır. Kökeni pek çok antik uygarlığa, örneğin Mayalar, Navarrolar ve Sümerler'e, M.Ö. 4000'li yıllara dayanır.


Vişnu'nun 108 sembolünden biridir ve kolları saat yönünde dönük olan şekliyle, başarı ve uğurun yanı sıra hayatın kaynağı olan güneş ışığını simgeler. Kolları ters yöne dönük şekli ise geceyi ve uğursuzluğu ifade eder.


Svastika'nın dört kolu, dört kozmik gücü (ateş, su, hava, toprak) simgelemektedir. Ayrıca bazı kaynaklarda, eski dönemlerde bu sembol sayesinde dört kozmik gücün etki altına alınıp büyü yapıldığı belirtilir.[2]


SVASTİKA (Sanskrit dilinde "mutluluk getiren") olarak da bilinir, bütün kolları eşit uzunlukta olan ve aynı yönde (genellikle saat yönü) dik açılarla kıvrılan haç.


Başarı ve şans simgesi olarak Antik Çağdan günümüze dünyanın hemen her yerine yayılmıştır. Eski Mezopotamya uygarlıklarının metal paralarında yaygın biçimde kullanılan bir simgeydi. İskandinavya'da ise kolları sola dönük gamalı haç Tanrı Thor'un çekicini simgeliyordu. Erken Hıristiyan ve Bizans sanatlarının (büyük harf 4 gamma'dan [ Γ ] oluşan gamma haçı ya da crux gammata) yanı sıra Güney ve Orta Amerika'da Mayalar, Kuzey Amerika'da da özellikle Navaholar arasında kullanılmıştır.


Hindistan'da ise hâlâ Hindular, Caynacılar ve Budacıların en çok kullandığı uğur simgesidir. Caynacılarda yedinci Tirthankara'nın (Kurtarıcı) simgesidir; dört kollu oluşuyla, ibadet eden kişiye yeniden doğabileceği dört yeri (hayvanlar ya da bitkiler dünyası, cehennem, ölümlüler dünyası ve ruhlar dünyası) anımsattığı da söylenir.


Hindular (ve Caynalar) muhasebe defterlerinin ilk sayfalarına, kapı eşiklerine, kapılarına ve tanrılarına sundukları nesnelerin üzerine gamalı haç işareti koyarlar.


Sağa dönük, yani kolları saat yönünde dönen gamalı haçla sola dönük gamalı haç (sauvastika) arasında kesin bir ayrım yapılır.


Sağa dönük gamalı haç güneşle ilgili bir simge olarak kabul edilir ve kollarının dönüşü güneşin günlük hareketini (Kuzey Yarıküre'de güneş doğudan güneye, daha sonra da batıya geçer) temsil eder. Sola dönük gamalı haç ise daha çok geceyi, ürkütücü tanrıça Kali'yi ve büyücülüğü simgeler.


Budacılıkta Buda'nın ayaklarını ya da ayak izlerini simgeleyen gamalı haç yazıtların başına ve sonuna konur. Günümüzde Tibetli Budacılar gamalı haçı giysilerde süs olarak kullanırlar. Budacılığın yayılmasıyla birlikte gamalı haç Çin ve Japonya'da çokluğu, bereketi, bolluğu ve uzun ömrü simgeleyen görsel öğe olarak kullanılmıştır.[3]


Kimi iddialara göre OZ Damgası, Gamalı Haç, Svastika, adlarıyla anılan bu işaret Ön-Türk göçleriyle Hindistan a gitmiş, Nazilerin Hint-Cerman ırkı teorilerinin amblemi halinde ortaya çıkmıştır. Bu simge, Ön-Türklerde OZ'laşarak tanrıya erişmeyi temsil eder.[4]


Bu haçın anlamı ( Mu'daki özgün haliyle) Yaratıcının emirlerini yerine getiren 4 baş meleği sembolize eder (Gabriel, Michael, Uriel, ve Rafael) Bunlara 4 kutsal sütun, mahşerin 4 atlısı, 4 elementin 4 başkanı vs gibi isimlerle anılmışlardır.


Bunların Yaratıcının evreni oluşturmak için verdiği 7 yaratılış emrinin uygulayıcıları oldukları düşüncesi hakimdir Mu'nun kutsal metinlerinde. Yalnız bunlar ayrı ayrı değil de hep birlikte hareket eden tek bir güç oldukları görüşü hakimdir.


Örneğin kare şekli evreni temsil eder fakat kare dik olarak baklava deseni şeklinde çizildiğinde ise bahsettiğimiz 4 ilksel gücü sembolize eder. Yani ne haç Hıristiyanlığın bir buluşudur, ne heksagram Yahudiliğin buluşudur ne de ay Müslümanlığın buluşudur.


Hepsi de sonradan sahiplenilmiştir. Hatta daha da ileri gidip diyebilirim ki, semavi dinlerin kutsal kitapları hep bu Mu'nun kutsal metinlerinden yani insanlığın ilk orijinal dininden araklanmış ya da uyarlanmıştır.


Konuya ilgi duyanlar Mu'nun kutsal sembolleri adlı James Churhward'ın yapıtını inceleyebilir

YILAN (SNAKE) FİGÜRÜNÜN İFADE ETTİĞİ ANLAMLAR

 YILAN (SNAKE) FİGÜRÜNÜN İFADE ETTİĞİ ANLAMLARyılan


fiğürünün yılananın görüntüsü ve kendisi daima tehlikeyi işaret eder bu


yılanan çöreklenmesi dikilmiş olması ve başının yönü birde en önemlisi


dilinin dışarda olması gibi tehlikeleri göz önünde bulundurmanın


faydası var düşüncesindeyim eski tarihlerdede zehirden yapılmış tuzaklı


okların olduğu bilinmesiye birlikte yılan fiğürünün olduğu yer


kesinlikle tehlikeli ve kesinlikle ellenmediyse paralıdır


çalışmalarında temas la karşılaşınca el yüz çıplak yer kalmaksızın


kalın giysilerle eldiven ve gaz maskesi takılarak işlem yapmanızı


tavsiye ederim

yılanlar aslında çözümü çok basit gibi gözüken çözümü zor ve karışık bir ama bir o kadarda tehlikeli işaretlerdir.


Yılankıvrımları ve çeşitleri çok önemlidir. Zehirli yılanlar tehlike anlamlarını da içermektedir.


Yılanlar hakkında net bir şey söylenemez.


Ancak


yılanın her kıvrımları belli birölçü olarak kabul edilerek yılanın


baktığı tarafta bir hazine veyadeğerli bir şeyin olduğunu ifade eder.


Yılanda kıvrımlar derinse(ya a oymalar büyükse) dereyi, tersi bir durum varsa yolu temsil eder.


Sizin işaretinizde öncelikle yılanın yönü önemli.


Sonrasında


dikkat etmeniz gereken şey şu: Dereye inin, dere aynı o yılan gibi


şekil çizecektir. Özellikle boğum(burun), ya da sizin deyiminizle


kıvrım yapan yerlerinde göze çarpan şüpheli yer, taş, işaret arayın.


Bunlar nihayî işaretlerdir ve genellikle küçük "V", "+" veya "O" şeklinde kendini gösterir.


Ben öncelikle bunu öneririm.


Ama sizin şu "tepecik te elbette şüpheli.


Oraya kuşbakışı bakabiliyorsanız çok dikkatli bakın.


Şayet o tepeciğin yanından eski, ince bir yol dahi geçiyorsa, sizin noktanız orasıdır.


Çünkü o yol da aynı yılan gibi kavisler çizecektir.


HEmen bir boşluk tespiti yapıp, işe girişin.


yılanın suya yakın olanı


yıllar sonra olurda dere


kurursa burda dere vardı


görüntüsünü yaratmak


amacıyla yapılan işaretttir


Taşın üzerindeki işaret ise


yılanın kıvrımlarını dikkate alarak


baktığı yöne doğru yılanın boyunu ölç


45 70 adıma kıvrımları takip et üçüncü işareti bulmak kalıyor


İpucu olarak yılanın özellikleri dikkate alınarak çevrede yüzey araştırması yapmaktır.


yılanın


işareti şudur deyip geçemeyiz tecrübe ister yerinden görmek ve alanı


iyice araştırmak gerekir. Biz burada sadece ipucu vermekle yetineceğiz.


Kafalarınortasında ya kare oyma ya da istavroz bulunur.


Her ikisi de kesindefinedir çevresini uzman biri tarafından iyice aranmalıdır. Planlı vetuzaklı zor bir gömüdür.


Taşaçizimlerine göre değişik yorumları yapılan yılan 10 ile 15 okkayılanın duruşuna göre 13 ila 20 kilogram altını işaret edebilir.


Kayanın üzerine çöreklenmiş şekilde yapılan bir yılan varsa altın o yılanınaltındadır.


Yılan kayanın üzerinde iki büklüm olmuş ve ileri bakıyorsapara iki yerde vardır.


Yılanın ağzı açıksa gömü arkasında aranacaktır.


Kapalıysa ön istikametinde bir delik mutlaka bulunur.


Dili dışarıdaysa kabartma ve sırtı pulluysa tehlikeli olup mal tuzaklıdır.


Eğer


ağzı açık ve dili dışarda ise tehlike işaretidir. Altın gömüsünün


üzerine zehir dökülmüştür. yani çıplak elle dokunmayınız.


Malı ise kayanın kendisindedir.


Kayayı yokladığınızda boşluk sesi gelen yeri sert bi cisimle kırarak malzemesini alabilirsiniz.


Çokgörülür ve çizilmiş şekillerine göre değişik yorumlar yapılır.


Çizilen yılanın boyunu ölçerek gömünün ne kadar uzakta olduğunu hesap edenler vardır.


Bulunduğu alan dedektör ile araştırılmalıdır.


Define Sembolü yılanlaro arazideki dereyi ya da su kanalını ya da patika veya at arabası yolunu verir.


Yılanlar çizim olarak bazen kabartma bazenda hafif oymayapılmışlardır.


Kabartma yılan o bölgedeki suyu bol dereyi simgelergömü dereye yakındır.


Yılanlar önce alanı verir sonra para noktasını.


Yılanların şifresi ya noktalanmış olan noktada ya da çatal dildeki Vde ya da V yapan kuyrukta olur.


Bazen da boğumunda olur.


3 boğum 5boğumlu olması 3 dere kıvrımında da parayı müjdeler


5 ise beş dere kıvrımında para müjdeler.


Paranın arazideki tam noktası ise şayetboğumda sağa ya da sola kayık nokta yoksa derenin kıvrıldığı yerde orta merkezdedir.


Yılanlar


bazen başı kesik bazen da kuyruğu kesik çıkarkarşımıza bunun anlamı


ise; dere boyu ya da su kanalı boyu daha aşağıya gitmemeyi şifreler.


Olay yerini cevrelemiştir yani kesmiştir


alanı


zaten başı ya da kuyruğu kesik yılan gördüğünüz de bakın dereye ya da


kanala aynen yılan gibi derenin arazinin bombeli oluşundan dolayı bir


noktadan sonra devamının görünemez olduğunu göreceksiniz


yani yılanda görünmeyen baş ya da kuyruk gibi.


Kısacası işareti görünce arkadaşlar onun o bölgedeki belirli bir arazi ya da derenin krokisi olduğunu unutmayın.


Ayrıca yılan daire yaparsa parası kendisindedir.


Yanibulunduğu kaya da ya da o kayanın 3 metre güney tarafındadır.


Birbirinesarılmış yılan antik çağda hastane tababet sembolüdür.


Bergama antikkentinde Asklepion tıp merkezinin de sembolüdür.


Define işareti değildir.


Tahrip etmeyiniz.


Yılan


olan işaretlerin hemen hemen hepsinde yılanın yanında ikinci üçüncü


işaretler olabilir bunlar daire kare yada dikdörtgen oymalar


bulunabilir.


Bu


yılanı yapıp işleyen kişinin tuzaklı ve mantıklı bir işçilik yapmış


olabileceğini asla unutmayınız özellikle bu işaretin emanetinin altın


olması ihtimalinin yüksek olmasının değersiz olamıyacağının gözardı


edilmemesinde


fayda olduğunun bilinilmesi gerekir.


Kıvrımlar


çok şey ifade etmekle birlikte yılanın ağızının açık kapalı veya


dilinin dilinin dışarıda olması bize bir çok şeyi ve en önemlisi


tehlikeyi bize ifade eder.


Her yılan işareti para demek değildir.


İşarete bakuıldığında değişik farklı yönler varsa bu kesin gömü ile birlikte mezarıda temsil eder.


yılan işaretinde burada bu alanda mezar ve içerisinde mal var anlamına geliyor


günümüzün mantığı çözmekte zorlanır ve sabit anlamlı değildir değişkendir herkes kendine göre anlatımlarda kullanmıştır


yılan işaretı yılanın baktıgı yönde araştırma yap anlamına gelır


büyük ihtimal magara veya mezar anlamına gelir


içerideki malı zehirlıdır


gömü


olayı olduktan sonra gömünün içerisine yılan yumurtaları bırakılırmış


ileride (tuzak mahiyetinde )tehlike arz etsin diye daha sonrada işareti


koyarlarmış


yılan figürünü bir çok medeniyetler kullanmıştır


asıl urartulara aittir.


sonradan roma iskender bizans hatta son dönemde ermenilerde kullanmışlar.


kabartma yılan bizans ve ermeni dönemlerinde daha fazla yaygındır.


fakat sonuç itibariyle bir fark yoktur.


yılanın cinsi önemli yılanlar kabartma ise malı daha fazladır


yılan işareti eğer kabartma ise rum ve ermeni zamanına aittir


eğer oyma ise roma hitit firigyalılara kadar dayanır


yani oyma yılandan tarihi eser çıkar ve derindedir


çözümü zordur fakat kabartma yılan çoğunlukla para anlamı taşır


bazende gücü simgeler mesala papaz mezarlarını yılanlarla göstermişlerdir fakat bu mezarlarda para yoktur


yılan


işareti papazın mezarını gösterir eğer bir gözü kör ise yani gözü yoksa


olmayan gözün baktığı istikamette araştırma yapmak gerekir


bu papazın parasını gösterir


yılan işareti olan yerde kuru yada akan dere gözlenir.


yada patika yolları gösterir.


yılanlar mezar bekçisi olarak figür edilmiştirler.


yani biz bir yılan gördüğümüzde tamam bunun malı bir küp bir teneke böyle bişey düşünmeyin.


mezardır.


artık mezardan ne çıkarsa bahtınıza.


tabi mezardan hariç kayalara parada koyuyorlardı.


tabi bunların bazı hesaplarıda var.


zaten yılan figürlerine baktığınızda bir çoğunda yanında ikinci ufak bir işarette olur.


yılanlar ağzı kapalıysa mezar toprakdadır.


ağız açık ise kaya mezarıdır


ağzı


açık kabartma yılan iki yere yönlendirir ilki V mantığıyla ağzın derin


kısmı ile uç kısmı arası dik olarak ölçülür ve her cm 1 adım sayılarak


gidilirse küçük bir emanetinin olduğunu ikinci bir alternatif olarak


yılanın boyu ölçülerek alınan sonuç her 1 cm 1 adım olarak sayılarak


geride bir işaret yada malın olduğunun emaresidir.


çatal dil varsa o zaman kapalı yada zamanla açılmış bir mağarayı gösterir.


hatta bazı yılanlar timülüsleri gösterir.


eğer dili dışardaysa ve 3 cm civarı ise 100 metre civarında mal araştırması yapılır


dili dışarda değilse kuyruktan tarafından ölçülerek gidilir


kabartma olması her ıkı yılan arasında haç veya çarpı ısaretı olması buyuk hazıneyı temsıl eder barız olmalıdır


Bazı şekiller yılanı andırmakta ise de gerçekte hakikaten o şekil bir yılan resmi olmayabilir.


Yılan figürüne baktığın zaman şeklin yılan olduğunu hemen farkedersin.


Bu durumda yılanı iyice incelersin.


Yılan düz mü kıvrımlımı?


Dili dışarıdamı?


Hareket halinde mi yoksa durgun vaziyette mi?


Veya bir tümseğe mi çıkıyor?


Gibi vaziyetleri iyice incelersin.


Yorumunu da ona göre yaparsınız.


Hareket


halinde bir yılanın parası kolay alınır ama hareket halinde olmayan


çöreklenmiş bir yılan işaretinin emaneti biraz zor alınır


bu


arada yılanların yaşamı ve yılanların hareket tarzları hakkında bilgi


sahibi olmak gerekir ki şekillerden bir mana anlam çıkarabilesin.


yılan tehlikelidir.


yılanın ağzı açık mı kapalımı yani dili dışardamı değilmi


yılanın ağzı açık ise yılanın boyunu ölç ve adımla malı önünde demektir


Burada kapalı mağara aramamız gerekir


ama yılanın ağzı kapalı ıse bununda malı yılanın boyunca arkaya adımla demektir.


Bu işaretin malınıda emanetini toprakta arayacağız


yılanın


kıvrımlı olması ve yanında kalp işareti olması halinde çevrede kalp


şekline benzer yükseltilmiş toprak bir alan kayalık bir alan aramalıyız


kaç adet kıvrımı var ise o kıvrım kadar işareti vardır.


fakat her bir kıvrımın duruş yönünün dilinin agzının açık kapalı olmasının bir farklı anlamı vardır


yılanın baktığı yönde bir dere yatağı var mı ?


ikincisi dili dışardamı ?


üzerinde pulları var mı ?


varsa pulu dolu olan var mı ?


öncelikle


yılanın boyunu tam olarak ölçün eğer yılanın arkasında bir yuvarlak


işaret veya haç put oyma yada kabartma varsa ki bu paranın en belirgin


işaretidir her cm ölçüyü 72-78 cm ile çarpın (ortalama) yani her cm bir


adım, ve baktığı yöne doğru yürüyün ve karşınıza gelecek taş yığını


veya toprak yığınının altını araştırın eğer dere kenarında ise derenin


kıvrım yaptığı yerde büyük bir kaya veya kaya gurubunun altına veya ulu


ve büyük ağaç olan bir alanda olabilir batı tarafına mezara odaklı


araştırmanızı yönlendirin


dili dışardaysa dere yatağı varsa dere yatağını takip edin


dereye yılanın baktığı istikamette bir dere daha birleşecek birleşen noktada taş yığınları olacak orayı kazın


asıl malı değil ama hediyesini bulacaksınız .


Yani dili istikametinde, dildeki çatal iki derenin birleşmesini de ifade ediyor .


Üzerinde


pul varmı varsa diyelim yılanın boyunu enine olarak 5 pul kesiyor


pullardan biri dolu yılanın baktığı istikamette tümülüs ve yahut


kayalarda mağara veya oda var


sadece 1 tanesi dolu diğerleri boş ve tuzaklı ,


dolu odaya boşlardan girebiliyorsunuz .


dilinin uzunluğu bize iki derenin uzaklığını ve hediyesini anlatıyordu ,


yılanın boyu ise asıl gömüyü ama kesinlikle dikkatli olmalıyız.


etrafında yılanın girecegi büyüklükte bir delik olmasının


yılanın kabartmasının oymasının vs vs bir çok şeyin önemi var diye biliyorum..


eğer yılan kıvrılmış ve kafasını havaya kaldırmışsa baş kısmının istikametinde 200 metre mesafeye kadar alan araştırılır


ileride bir su kaynağının çeşme veya benzeri bir oluşum aranır bu yerde iyi bir gözlem araştırma sonucu neticeye ulaşılır.


ve rahatsız edilmemesi anlamındadır


eğer


yılanın kuyruğu kayanın alt ucuna kadar kıvrılarak uzanıyorsa ve


kuyruğun uc kısmı bir cizgiyle ayrılıyorsa para o kayanın altında bir


odada demektir.


Kartal Şahin gibi bir yırtıcı kuş tarafından ya


kalanmış bir yılan olan işaretin olduğu yerin altına bakmak gerekir.


Yırtıcı bir kuş yılanı yakaladığında yukarıdan aşağı bırakarak ölmesini sağlar.


yüksekten


çevreye bakıp yılana benzeyen bir şey bulmaya calısalım sonuc verecekmi


yüksek bir noktadan yılana benzer bisey bulursanız bir ihtimal o yılana


benzettiginiz seyin altındada olabilir


oyma yılanlarla uğraşmak çok zordur fakat tehlikesi azdır kabartma yılanlar çoğunlukla bizanstır rumlardan da kalmadır


fakat tehlike oranı yüksektir zehirli gazlar veya buna benzer kimyasalllarla para korumaya alınmış olabilir


kabartma


yılan mağara göstermez mezar para ve kral yollarının üzerine


resmedilmişlerdir herzaman para anlamına gelmeyebilir..........


yılan kara yılanı su yılanı


bu


işaret su kenarındaysa eğerki arkadaşım su yılanı suda yaşadıgı için


suyun içini kontrol edeceksin bir daha birşey var kara yılanlarıda su


içmeye iner aradıgın yer yilanın suyu içtigi yer olabilir yani


aradıgınız hemen oralarda bir yerde ve ikinci bir işaret buldunuzmu


ikinci işareti malıda bulmuş olursunuz


NOT:unutmamalıki


her ne işaret bulupda her ne şekilde kazıya başladığında bu yılan sana


görünürse bu yılan etrafınızda dolanıyorsa korkma ama unutmaki yılan


size saldırırsa o bölgeden uzak durmanızı tavsiye ederim.


çok ama çok dikkatli olmanızı dilerim.


İlla


bulacağım diyede kendinizi asla şartlandırmayın bu bana bir ermeni


büyüğünün anlatmış olduğu ve uyguladığım bir yöntemdi dediğini yaptım


söylediği yerde dedikleri çıktı


denenmiş sonuçlar :


bır arkadaşim bırtaşin ustunde bır yılan resmı var dedı gıttım baktım 50 s.m boyunda kafasını kaldırmış dılını çikarmış bakıyor


anlamını


sordu dedım su içmeye gıdıyor yakında su varmı ılerde eskı bır çeşme


var dedı gıttık dedım arkadaş kazma kurek gotur aldı geldı bekledık


sağolsun gıttğınde bırkaç kışıyede soyledı geldıler çeşmenın dibini


kazdırdım 2 m den bır çamurdan yapılmış bır kup çift saplı ustune bır


taş konmuş gozuktu dışarı alındığında ağzı peçetlenmış ve mumlanmışdı


bunu goren arkadaşlar benım yerımdı falan derken bırbırıne duşduler ve


para jandarmaya kaptırıldı


kandırada askerlik yaptım orda bir yılan gördüm.yılan oyma 2 kıvrımlıydı agzı açıktı dili çatallı idi yani 3 dili vardı .


sagdaki dili uçuruma bakıyordu es geçtik. soldaki dili dereye bakıyordu es geçtik.


ortadaki dilin istikametinde ilerledik.dil patıka yola bakıyordu.yol geldi toprak uçurumun(yar diyoruz)önüne kadar geldik.


baktıkki


yarın yüzeyinde açılmış magara.asker oldugumuz için hiç birşey


yapamadık. ama dikkatli bakıldıgında magaranın agzı sonradan açılmıştı.


başka bikaçtane yılan gördüm. agzı açık olanların parası hemen hemen


hapsi magaradan alınmış olduğunu gördük.


horasan


ilçesinde bir yılan var kırmamışlar ama parasını almışlar. yılanın bir


kıvrımı var yanında kalp resmi var kalp yılanın kafa istikametinde


yaklaşık 100 metre ilerisinde kalp şeklinde yeri resmi kazıyla eşmiş ve


parayı almışlar. paranın koyuldugu yerin yanlarını toprakla şişirip


bildigimiz kalp şekline getirmişler.


bazı


arkadaşların tespitleri çok doğru yılanın ağzı açık ise kapalı magara


arayacagız,yılanın agzı kapalı ise toprakta arayacagız.


atlı


kıral mezarının 50 metre batısında yılan kabartma varmış dediklerine


göre kıralın hizmetçisinin parasını buradan almışlar kırıp almışlar ve


alındığı yeri ben gördüm


sen bu yakınlardada kıral mezarı ararsan iyi olur


Yapılan


tüm şekiller (Yılan, K. Ayı, B. Ayı =polaris, Pegasus, Kaplumbağa,


Akrep, Aslan, Avcı, Kartal, Domuz, Keçi, Köpek, Kupa, Ejderha, Balık,


Tavuk, Kuğu, Haç, Ayak, ok, W, V, L, oymalar vs.)


hepsi yıldız sisteminde bir sıra ile bulunan ve yönleri ana yolları gösteren bir sistemdir.


Bunları bilmeden Definenin yerini bulmazsınız. Ancak resimleri, heykelleri işaretleri tahrip eder zarar verirsiniz.


Formlarda dolaşan ve kopyala yapıştır ile yapılmış hep aynı şeyler.


Şekillerin yorumları.


Arkadaşlar yapılan bir çok tanımlar ve hesaplamaların çoğunun gerçekle alakasıyok.


Çünkü neden? Arazide İşaretin boyutunu görmeden hiçbir şey söylememek gerekir.


Yani bir pegasusu adam öyle bir yapmış ki 10 m yükseklikte.


Bir kartalın büyüklüğü 2cm. baktığı yön 15m ilerisi. yani Büyük ayı ters durabliyor.


Bazen Tarlaya bakıyorsun 4 tanetaş yamuk şeklinde ve kuyruk kısmını orda duran ağaca vermiş.


Bir


yol aslanın kuyruğu olabiliyor. Ve Kablumbağa 1cm den alında 20 m lik


olanını bile görmek mümkün. İşaretleri görmek ve ona göre adımlamak


(Ölçmek) ve orantılamak gerekir.


Eski adamların kafası çok iyi çalışıyormuş


yılan işareti eğer kabartma ise rum ermeni zamanına aittir


eğer


oyma ise roma hitit firigyalılara kadar dayanır yani oyma yılandan


tarihi eser çıkar ve derindedir çözümü zordur günümüzün mantığı


çözmekte zorlanır ve sabit anlamlı değildir değişkendir herkes kendine


göre anlatımlarda kullanmıştır


fakat


kabartma yılan çoğunlukla para anlamı taşır bazende gücü simgeler


mesala papaz mezarlarını yılanlarla göstermişlerdir fakat bu mezarlarda


para yoktur yılan işareti papazın mezarını gösterir


eğer bir gözü kör ise yani gözü yoksa olmayan gözün baktığı istikamette araştırma yapmak gerekir bu papazın parasını gösterir


******


AĞZI


AÇIK KABARTMA YILAN İKİ YERE YÖNLENDİRİR; İLKİ "V" MANTIĞIYLA AĞZIN


DERİN KISMI İLE UÇ KISMI ARASI DİK OLARAK ÖLÇÜLÜR VE HER CM 1 ADIM


OLARAK GİDİLMESİ VE KÜÇÜK BİR EMANETİ OLDUĞUNU; İKİNCİ İSE YILANIN BOYU


ÖLÇÜLEREK ALINAN SONUÇ HER 1 CM 1 ADIM SAYILARAK GERİDE BİR İŞARET YA


DA MALIN OLDUĞUNUN BELİRTİSİDİR.


****


gömü


olayı olduktan sonra gömünün içerisine yılan yumurtaları bırakılırmış


ileride (tuzak mahiyetinde )tehlike arz etsin diye daha sonrada işareti


koyarlarmış


yılan


işaretinde mal var anlamına geliyor fakat herbir kıvrımın duruş yönünün


dilinin agzının açık kapalıolmasının etrafında delik olmasının (yılanın


girecegi büyüklükte) yılanın kabartmasının oymasının vs vs bir çok


şeyin önemi var


Yılanın özelliklerinden biride bir tehlike anında karanlık kuytu bir yere kaçar bu yer ya bir deliktir yada bir kaya altıdır,


yılanın duruşu hareketsiz çöreklenmiş sabit başka hiç bir emare yok o zaman yılanın bulunduğu kayanın altına bakmamız lazım,


yılanın diğer bir özelliği savunma silahı zehirdir


o zaman gömüde zehirli bir tuzak olabilir düşüncesi ile yaklaşmalıyız,


DEFİNE İŞARETLERİN ANLAMLARI VE ÇÖZÜMLERİ‎ İŞARETLERİN DİLİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ‎

Her işaret define işareti değildir aşağıdaki bu yazıda işaretler hakkında temel bilgiler yer alıyor ,,

İŞARETLERDE ORTAK NOKTALAR


İşaretleri üç katogeriye ayırmak gerekir.A- Bölgeyi doğrulayan işaretler.


B-Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda


olup,definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz


aynı kayada birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.


C- Defineye yakın, defineyi gören, definenin yönünü, yerini ve definenin bulun


duğu arazinin dahi yüzölçümünü veren işaretler.


A.) Bölgeyi doğrulayan işaretlere örnek işaretler olarak


a.1-) Terazi işareti: namlı köprüyü verir.


a.2-) Klavuz taşları namlı yolları verir.


a.3-) Kayada geniş açılmış kanallar ve o kanallarla kesişen ince oyma çizgiler:


Bu işaretler de yöredeki dere ve onlarla kesişen patika yol etraflarında gezilmesini anlatan yönlendirici işaretlerdir.


B.) Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda olup,


definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz aynı kayada birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.


b.1)


Aynı kayada birkaç tane canlı cansız ve geometrik işaretlerin


bulunduğunu birçok arkadaşımız görmüştür. Aynı kaya da istavroz, V,


oyma delik ve üçgen gibi.


C.) -


İşaretler genellikle gömünün bulunduğu araziyi şekli ve metre kare


cinsinden ölçümünü verir. İşarete olan bu arazinin orta merkezine olan


uzaklığını da verir.


İşaret aynı zaman da pusula gibidir. Mutlaka her işarette yön vardır.


c.1-) Örnek işaretler :


U, Ok, V, yılan, istavroz, Kartal, Ayak İzi, tırnak İzi, tüfek, tabanca ve sayamadımız diğer işaretlerde.


İŞARETLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ORTAK NOKTALARI :


İşaretlerin


ortak noktası canlı cansız ya da geometrik işaretlerde mutlaka V, U ya


da O vardır. Kısacası define yeri bu harflerde şifrelenmiştir. Bu


harfler gömünün bulunduğu yerin açısını, uzaklığını vermektedir. Ölçü


birimi olarakta 70 cm. arşın ve 23 cm. karış kullanılmıştır. Mesela


kollatı V işareti yapan bir heykelde kollar eşit değilse kolların


uzunluk farkı alınır sonra 70 ile çarpılır.


U


İşareti : U işaretleri karşımıza bazen hilal ay, U şekli iki U’nun


birleşik şekli, su yalağı, hayvan figürlerinde karın boşluğu ve


ayakların konumu , açılmış kanatların yaptığı şekli U, boynunu bükerek


öne doğru şekli olarak U yapan insan ve hayvan fiğürlerinde


görmekteyiz. Ayrıca U şeklinde kıvrılmış yılan ve mağara içlerinde


yapılarda yağ koyma yeri diye yorumladığımız U yine ters ve düz olarak


karşımıza çıkmaktadır. bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür.


U


başlı başına bir define işareti olup, genelde mağara, kaya mezarı ve


mahsenlerde şıkça kullanılmıştır. İster harf ister canlı ve isterse


cansız figürlerde kullanılmış olsun U işareti şifre olup, yön ve


uzaklık mesafesini verir. U işareti ters, düz, sağa sola aşağı ve


yukarı meğilli olarak karşımıza çıkmaktadır. U işareti duruş şekline


göre yön vermektedir. Ters ve düz oluşu ile de aşağı veya yukarı


seviyede olduğunu vermektedir.


Sırası


ile; Düz U: Düz U açı istikametinde ki kendisine benzer tepe, punt gibi


yüksek seviyede bulunan malın işareti olup, orta merkezden mlaın olduğu


tam nokta tespit edilebilir. Malın olduğu yer ile işaret arasındaki


mesafeyi bilmek için ise: aynı taş üzerinde U işaretini destekleyici,


tamamlayıcı ikinci işaret (ölçü verici) yoksa U’nun açık kısmı yani


açısı ölçülür ve çıkan rakam 70 ile çarpılır bulunan rakam cm.,metre cinsinden uzaklığı vermektedir.


V


İŞARETİ – V işareti geometrik bir işaret olup, hem yön ve hem mesafeyi


verir. V işaretinin de U işaretinde olduğu gibi kamufle edilebilme


özelliği çok fazladır. V işaretinin çözümü açı istikametinde malın ya


da 2. mala en yakın işaretin bulunmasında klavuz işarettir. V işareti


ayrıca Volcan Voyvoda’nın isim baş harfi olmasından da ayrı bir özellik


kazanır. Gömüler genelde tabii işarete sahip alanlarda sert zeminlerde


defnedilmişlerdir. Bunlara örnek dere çatakları, dere kıvrımları ilk


sırada yer alır. Ayrıca doruk tepelerde ve çok namlı klavuz taşlarına


da sahip Bağdat yolu ya da bağlantı kanı yollarına defnedilmişlerdir.


Dere kenarlarında ya da çataklarındaki parayı en iyi V işareti


şifreler.


Şöyle


ki; V işareti bazen karşımıza Y şeklinde çıkmaktadır. Bu 2 derenin


birleşerek akmasının haritası olduğu gibi dere çatağındaki gömüyü de


şifrelemektedir. Bazen Y şeklinde olan işaret karşımıza köpek, tavşan


ya da keçi tırnak izleri dediğimiz noktalanmış şekliyle çıkmaktadır.


Noktaların arası tebeşirle birleştirildiğinde Y şekli çıkmaktadır. V


işareti bazen karşımıza canlı figürlerde bacak duruşu, gaga, kuyruk


şeklinde de çıkmaktadır. Örneğin çatal dilli yılan, V şeklinde balık ve


yılan kuyruğu, kartal, tavuk gagası birer V yapmaktadır. İnsanlarda kol


duruşu, bacak duruşu V yapar. Parası genelde mağara, mahsen olup bol


miktardadır. Büyük çoğunlukla U ve V işaretleri ve O işareti oyma


işaretlerdir. Ama istisnaları vardır. Bazan kabartma


olmaktadır.Kabartma olması şifreyi değiştirmemekte sadece aşağıda


ayrıntılı olarak anlatacağım ama arazi ve para ile işaret arasındaki


seviyeyi belirlemekte olup, son derece şeytanice şifrelenmiştir.


V


işaretleri bazen karşımıza ok, mızrak bazende dikdörtgenin içinde


çıkmaktadır. Bu hususlar sitemizde işaret bazında tek tek açıklanacak


olup şu ana kadar yazdıklarım genel prensipleridir. Mutlaka işaretin


çözülebilmesi için bilinmesi gereken hususlardır.


Vazen V beş anlamındadır. V'nin sivri ucu istikametinde 5 adım atılarak gelinen nokta araştırılır.


Bazen V işaretinin açık uclarının arası ölçülür. Ölçülen her cm 1 adım olarak V'nin sivri ucu istikameti araştırılır.

O


(DAİRE) İŞARETİ : O ya da dire dediğimiz işaretler üzerinde herhangi


bir açı ve yön verici ikinci işaret olmadıkça parası kendisindedir.


Kapalı işarettir. Kapatmıştır. Yani geometriksel bir tanımlama olan


daire dışarı atmamaktadır. İşaretler de neyin daire olduğunu ya da


hangi figürün daire değil de arazide örneğin harman yeri gibi dairesel


düzlüğü şifrelediğini iyi analiz etmek gerekir. Daire zaten çizimden


daha ziyade karşımıza ************a olarak çıkmaktadır. Örneğin


değirmen taşı, sofra taşı gibi Bazı canlı işaretlerde de birbirlerine


sarılmış yılan O yapar ama dikkat çekmesin için öpüşür gibi


yapılmışlardır. Oysa şifresi dairededir. Parası kendindedir. Parası


kendinde olan gömüyü arkadaşlar ya bulunduğu taştan ya da 3 metre güney


tarafından almak mümkündür.


Bazı


yerlerde yuvarlak oyma vardır ve içide oyulmuştur tepsi gibi bunlar


daire olarak algılanmamalı. Bu tür işaretler genelde zirve tepede ya


harman yerini ya da evliya mezarını verirler. Zaten yuvarlak daire


işaretlerde müjde para saklıdır. Para da kendisindedir.


İŞARETLERDE ORTAK NOKTALAR


HER İŞARETTE MUTLAKA O-U-V VARDIR. BU ÜÇ HARF YA DA GEOMETRİK ŞEKİLLERE SAHİP OLMAYAN İŞARETLER DİREK PARAYI GÖTÜRÜR


ARAZİDE İŞARET BÜYÜKSE PARAYA OLAN MESAFESİ UZAKTIR. ŞAYET İŞARET KÜÇÜKSE MAL YAKINDIR.


GİZLİ İŞARETLERİN PARASI EN FAZLA 9 METRE MESAFEDEDİR.


GİZLİ


İŞARETLERDEN KASIT, TOPRAK ALTINDAN ÇIKAN İŞARETLER, TAŞIN EN ALTINA


YAPILMIŞ İŞARETLER. KAPALI MAĞARA İÇİNDEKİ İŞARETLER. TOPRAKTAN ÇIKAN


BOŞ KÜPLER VS.


VOLCAN


PARASI HEP KAYA İÇİNDEDİR. ASLA BOŞ TOPRAK İÇİN DE VE 1 METRE


DERİNLİKTE BOSTAN BAHÇE PARASI GİBİ DEĞİLDİR. MUHTEŞEM İŞARETLE VE


İŞÇİLİKLE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU PARALAR GERÇEKTEN BULUNAMAZ TARZDA


GÖMÜLMÜŞTÜR.


VOLCAN


VOYVODANIN İMZASI (Z) BU ARKADAŞLAR KRAL VOLÇANIN YANİ İKİ V BİRLEŞİMİ


DEFİNEYE YAKIN GİZLENMİŞ YA DA TOPRAK ALTINDAN ÇIKAN İŞARETLER


01-


Genelde gömüye 7-8-9 metre mesafe de ve gömünün kıble tarafında gizli


işaretleri bulunmaktadır. Bu husus tamamında değilse bile genellikle ve


de mutlaka işareti vardır. İşaret olarak ise; topraktan büyük oyma


(delik), bakır çubuk, külden, kömürden iz, yol, su kanalı, kuru kanal


ve boş küp bulunmaktadır.


01-a.) BOŞ KÜPLER VE ŞİFRESİ ; Boş küpler yatay, dikey veya ağzı aşağı vaziyette bulunmaktadır.


Yatay duran küplerde para yeri agız kısmının baktığı yön olup, bu yönde güney batı istikametidir.


Dikey


duran küplerde ise ; mutlaka zemin arazinin küpün bulunduğu araziden


bir iki kademe yüksekte olduğudur. Zaten yön olarakta güneybatı yönü


öncelikle düşünülmelidir.


Ağzı


aşağı duran küplerde ise; mutlaka biraz derinde küpün tam altında müjde


parası olup, 7 ila 9 metre mesafede de anaparası bulunmaktadır. Yön


olarak ise güneybatı yönü olup, zaten küp üzerinde o yöne bakan


tarafında mutlaka bir farklılık vardır.


02-b.)DEĞİRMEN


TAŞLARI toprak altında bulunurlar ve altında mutlaka müjdesi vardır


yine ağzı aşağı küpler gibi aynı şifrededirler. Ana parası güney batı


yönünde 7-9 metre mesafededir.


03-c.)


DİBEK TAŞLARI toprak altında olup, şayet dibek kullanış şeklinde yani


altı altta, ağız kısmı üstte çıkar ise; 7 ila 9 metre güneybatı


istikametinde hafif kabarık alan aranır düz zeminden 50 cm. ila 2 metre


kadar yüksek alan aranır malı ordadır. Alt kısmı orta merkezinde murc


ile noktalanmışsa müjde parası altındadır.


Dibek


taşı alt kısmı üste ağiz kısmı aşağı bakar vaziyette çıkar ise mutlaka


altında müjde malı ve 7 ila 9 metre uzaklıkda güneybatı yönünde düz


alanda ana parası vardır.


04-d.)


SU KANALLARI, KÖMÜR, KİREÇ VE KİREMİT GİBİ CİSİMLERLE YÖN VERME Gömü


noktasına 9 metre kuzeydoğudan güneybatı yönüne doğru iz olarak başlar


ve mala götürür. Ama bu 9 metrelik maratonda bu izler, kanallar 2 ye


hatta 3 e ayrılırlar ama sonuçta mutlaka mala götürürler. istikamet


olarak daima güneybatı yönüne giden iz, yol takip edilmelidir.


Önemle


şunu vurgulamak isterim ki; bu materyallerden herhangi birisi çıktığı


zaman o yerin kodlanması, çıkan gizli işaretin duruş şekli yön de


dikkate alınarak resimlenmesi ya da not edilmesi gerekmektedir. Bu tür


işaretler değirmentaşı, küp ağzı (O) kategorisindeki işaretlerdir.


Gizli İşaretler (Çalışma Yerinden toprak altından Çıkan ************alar)


İşlem


gören yerlerde, yer altından çıkan yılan makeki mala olan uzaklığı,


yönü veya tünel var ise; tüneli vermektedir. Baltacık taşı, ücgen


taşlar yada canlı cansız figürler daima işlemi doğrulayıcı ve yönü


verici işaretler olarak kullanılmışlardır. Hazine gömen çete geniş


kadro ve imkana sahip olduklarından gömü alanını çok geniş eşmişler


mala doğru da dört bir yandan gizli işaretlerle yol vermişlerdir. Bu


yollar gizli maket işaretleri kök boyalı taşlar, karasakız, sarı kum,


kül, kirec, su kanalları gibi maddeler olup, bizler kazı esnasında şunu


daima hatırlarsak muvaffakiyet bizden kacmayacaktır arkadaşlar. Malı


daima ya orta merkeze ya da tam güneye defnetmişlerdir. Zaten mala bu


işaretler bizi getirecek olup, aşırı iş gücü harcamamak için kazı


esnasında işlem gören yerin sınırı bulunduğunda 4 metre orta merkezden


kazıya devam etmekte yarar vardır.


KÖMÜR


KUYULARI : Bazı bölgelerde düz tarlalarda yüzeyde toprağın karamsı


olduğu, eştikce 20,25 metrekarelik alanlarda kömürün ya da demir


cürüfünün yoğun çıktığını, zamanında da orada taş yığını olduğunu


bilmekte ya da denk gelmekteyiz. Bu yoğun kömür olan kuyularda mutlaka


gömü vardır. Eşkiya belgesinde bu yöntemin sık sık kullanıldığını,


parayı gömdükten sonra pelişt agacını üzerinde yaktıklarını, demir


cürüfü ile üzerini kapattıklarını yazmaktadır. Bu tür gömülere de


kayada yuvarlak oyma yapılmış içte parmak kırılmak süreti ile V acısı


verilerek yer noktalanmıştır.


KİREÇ


KUYULARI : Kireç kuyuları genelde dere cataklarında, kale yerlerinde


sık sık kullanılmıştır. Belirli aralıklarla 3 kuyu yapılmış olup,


hepsinde para bulunmamaktadır. Kireç kuyularının 2 tanesi boş iken orta


kuyuda para bulunmaktadır. Yine kireç kuyularına uzak işareti ayak izi,


yakın işareti yuvarlak oyma olarak yapılmıştır.

GEMi


KANCASI : Bu genelde işaretin bulunduğu mevkide bir gömünün


mujdecisidir. Ayrıca bu işaret korsanlar tarafindan yapilmiştır.


YILDIZ


: 4 uçlu yıldız tehlike habercisi ve 6 uçlu yıldız ise büyük bir


tuzağin habercisi, ayrıca gezegenlerin yönünüde belirlemek için


yapilmiş da olabilir. En uzun uç tarafini takip ederiz


HARFLER ve SAYILAR :


Harflerden


OR ORO ve G harfi kaynaklara göre altını sembolize eder ve işaretlerin


nihayetinde ters bir ( S ) harfi bulursak büyük bir define habercisidir.


Bir (


Ω ) harfi bir tepe yi gösteren işarettir. Sağinda ve ya solunda küçük


murc işareti bulunan ( X ) işareti definede tılsım olayının


habercisidir.


Bir (


Y ) işaretinin orta çizgisi biraz yukarıda ve de yanında küçük murç izi


bulunursa gömünün 1 den çok tuzak içerdiğini gösterir.


( 7 ) sayısı altın ve ya define işaretlerinden biri olmakla birlikte ( 7 ) rakamin ucu yön verebilir.


ÇİZGİLER : Düz işlenmis bir çizgi ise bu bize istikamet verir.


1 veya daha fazla dalgalı çizgiler su yönünde araştırma yapmamıza olanak verir.


Yatay 2 çizgi ve ortasında dikey çizgiler ve çizgilerin içinde küçük daire işareti mağara girişinin habercisidir.


Dikey 2 çizgi ve ortasında yatay çizgiler ve çizgilerin içinde bir daire işareti tuzaklı bir mağara girişinin habercisidir.


Yatay


2 çizgi ve 4 dikey çizgilerin dışında küçük daire işlemi var ise bu


bize çevrede ağzi tıpalanmiş bir mağaranin bulunduğunu haber eder.


4 dikey ve 1 yatay çizgi define içeren bir mezarın işaretidir.


3 dikey ve 1 yatay çizgi

DEFİNE İŞARETLERİN ANLAMLARI VE ÇÖZÜMLERİ‎ İŞARETLERİN DİLİ VE ÇÖZÜM YÖNTEMİ‎

Her işaret define işareti değildir aşağıdaki bu yazıda işaretler hakkında temel bilgiler yer alıyor ,,İŞARETLERDE ORTAK NOKTALAR

İşaretleri üç katogeriye ayırmak gerekir.


A- Bölgeyi doğrulayan işaretler.


B-Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda


olup,definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz


aynı kayada birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.


C- Defineye yakın, defineyi gören, definenin yönünü, yerini ve definenin bulun


duğu arazinin dahi yüzölçümünü veren işaretler.


A.) Bölgeyi doğrulayan işaretlere örnek işaretler olarak


a.1-) Terazi işareti: namlı köprüyü verir.


a.2-) Klavuz taşları namlı yolları verir.


a.3-) Kayada geniş açılmış kanallar ve o kanallarla kesişen ince oyma çizgiler:


Bu işaretler de yöredeki dere ve onlarla kesişen patika yol etraflarında gezilmesini anlatan yönlendirici işaretlerdir.


B.) Gömülerin bulunduğu belli bölümün bölge haritası durumunda olup,


definenin işaretlerini gösteren bölge haritası diyebileceğimiz aynı kayada birkaç işaretten oluşan işaretlerimiz.


b.1)


Aynı kayada birkaç tane canlı cansız ve geometrik işaretlerin


bulunduğunu birçok arkadaşımız görmüştür. Aynı kaya da istavroz, V,


oyma delik ve üçgen gibi.


C.) -


İşaretler genellikle gömünün bulunduğu araziyi şekli ve metre kare


cinsinden ölçümünü verir. İşarete olan bu arazinin orta merkezine olan


uzaklığını da verir.


İşaret aynı zaman da pusula gibidir. Mutlaka her işarette yön vardır.


c.1-) Örnek işaretler :


U, Ok, V, yılan, istavroz, Kartal, Ayak İzi, tırnak İzi, tüfek, tabanca ve sayamadımız diğer işaretlerde.


İŞARETLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ORTAK NOKTALARI :


İşaretlerin


ortak noktası canlı cansız ya da geometrik işaretlerde mutlaka V, U ya


da O vardır. Kısacası define yeri bu harflerde şifrelenmiştir. Bu


harfler gömünün bulunduğu yerin açısını, uzaklığını vermektedir. Ölçü


birimi olarakta 70 cm. arşın ve 23 cm. karış kullanılmıştır. Mesela


kollatı V işareti yapan bir heykelde kollar eşit değilse kolların


uzunluk farkı alınır sonra 70 ile çarpılır.


U


İşareti : U işaretleri karşımıza bazen hilal ay, U şekli iki U’nun


birleşik şekli, su yalağı, hayvan figürlerinde karın boşluğu ve


ayakların konumu , açılmış kanatların yaptığı şekli U, boynunu bükerek


öne doğru şekli olarak U yapan insan ve hayvan fiğürlerinde


görmekteyiz. Ayrıca U şeklinde kıvrılmış yılan ve mağara içlerinde


yapılarda yağ koyma yeri diye yorumladığımız U yine ters ve düz olarak


karşımıza çıkmaktadır. bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür.


U


başlı başına bir define işareti olup, genelde mağara, kaya mezarı ve


mahsenlerde şıkça kullanılmıştır. İster harf ister canlı ve isterse


cansız figürlerde kullanılmış olsun U işareti şifre olup, yön ve


uzaklık mesafesini verir. U işareti ters, düz, sağa sola aşağı ve


yukarı meğilli olarak karşımıza çıkmaktadır. U işareti duruş şekline


göre yön vermektedir. Ters ve düz oluşu ile de aşağı veya yukarı


seviyede olduğunu vermektedir.


Sırası


ile; Düz U: Düz U açı istikametinde ki kendisine benzer tepe, punt gibi


yüksek seviyede bulunan malın işareti olup, orta merkezden mlaın olduğu


tam nokta tespit edilebilir. Malın olduğu yer ile işaret arasındaki


mesafeyi bilmek için ise: aynı taş üzerinde U işaretini destekleyici,


tamamlayıcı ikinci işaret (ölçü verici) yoksa U’nun açık kısmı yani

açısı ölçülür ve çıkan rakam 70 ile çarpılır bulunan rakam cm.,metre cinsinden uzaklığı vermektedir.


V


İŞARETİ – V işareti geometrik bir işaret olup, hem yön ve hem mesafeyi


verir. V işaretinin de U işaretinde olduğu gibi kamufle edilebilme


özelliği çok fazladır. V işaretinin çözümü açı istikametinde malın ya


da 2. mala en yakın işaretin bulunmasında klavuz işarettir. V işareti


ayrıca Volcan Voyvoda’nın isim baş harfi olmasından da ayrı bir özellik


kazanır. Gömüler genelde tabii işarete sahip alanlarda sert zeminlerde


defnedilmişlerdir. Bunlara örnek dere çatakları, dere kıvrımları ilk


sırada yer alır. Ayrıca doruk tepelerde ve çok namlı klavuz taşlarına


da sahip Bağdat yolu ya da bağlantı kanı yollarına defnedilmişlerdir.


Dere kenarlarında ya da çataklarındaki parayı en iyi V işareti


şifreler.


Şöyle


ki; V işareti bazen karşımıza Y şeklinde çıkmaktadır. Bu 2 derenin


birleşerek akmasının haritası olduğu gibi dere çatağındaki gömüyü de


şifrelemektedir. Bazen Y şeklinde olan işaret karşımıza köpek, tavşan


ya da keçi tırnak izleri dediğimiz noktalanmış şekliyle çıkmaktadır.


Noktaların arası tebeşirle birleştirildiğinde Y şekli çıkmaktadır. V


işareti bazen karşımıza canlı figürlerde bacak duruşu, gaga, kuyruk


şeklinde de çıkmaktadır. Örneğin çatal dilli yılan, V şeklinde balık ve


yılan kuyruğu, kartal, tavuk gagası birer V yapmaktadır. İnsanlarda kol


duruşu, bacak duruşu V yapar. Parası genelde mağara, mahsen olup bol


miktardadır. Büyük çoğunlukla U ve V işaretleri ve O işareti oyma


işaretlerdir. Ama istisnaları vardır. Bazan kabartma


olmaktadır.Kabartma olması şifreyi değiştirmemekte sadece aşağıda


ayrıntılı olarak anlatacağım ama arazi ve para ile işaret arasındaki


seviyeyi belirlemekte olup, son derece şeytanice şifrelenmiştir.


V


işaretleri bazen karşımıza ok, mızrak bazende dikdörtgenin içinde


çıkmaktadır. Bu hususlar sitemizde işaret bazında tek tek açıklanacak


olup şu ana kadar yazdıklarım genel prensipleridir. Mutlaka işaretin


çözülebilmesi için bilinmesi gereken hususlardır.


Vazen V beş anlamındadır. V'nin sivri ucu istikametinde 5 adım atılarak gelinen nokta araştırılır.


Bazen V işaretinin açık uclarının arası ölçülür. Ölçülen her cm 1 adım olarak V'nin sivri ucu istikameti araştırılır.


O


(DAİRE) İŞARETİ : O ya da dire dediğimiz işaretler üzerinde herhangi


bir açı ve yön verici ikinci işaret olmadıkça parası kendisindedir.


Kapalı işarettir. Kapatmıştır. Yani geometriksel bir tanımlama olan


daire dışarı atmamaktadır. İşaretler de neyin daire olduğunu ya da


hangi figürün daire değil de arazide örneğin harman yeri gibi dairesel


düzlüğü şifrelediğini iyi analiz etmek gerekir. Daire zaten çizimden


daha ziyade karşımıza ************a olarak çıkmaktadır. Örneğin


değirmen taşı, sofra taşı gibi Bazı canlı işaretlerde de birbirlerine


sarılmış yılan O yapar ama dikkat çekmesin için öpüşür gibi


yapılmışlardır. Oysa şifresi dairededir. Parası kendindedir. Parası


kendinde olan gömüyü arkadaşlar ya bulunduğu taştan ya da 3 metre güney


tarafından almak mümkündür.


Bazı


yerlerde yuvarlak oyma vardır ve içide oyulmuştur tepsi gibi bunlar


daire olarak algılanmamalı. Bu tür işaretler genelde zirve tepede ya


harman yerini ya da evliya mezarını verirler. Zaten yuvarlak daire


işaretlerde müjde para saklıdır. Para da kendisindedir.


İŞARETLERDE ORTAK NOKTALAR


HER İŞARETTE MUTLAKA O-U-V VARDIR. BU ÜÇ HARF YA DA GEOMETRİK ŞEKİLLERE SAHİP OLMAYAN İŞARETLER DİREK PARAYI GÖTÜRÜR


ARAZİDE İŞARET BÜYÜKSE PARAYA OLAN MESAFESİ UZAKTIR. ŞAYET İŞARET KÜÇÜKSE MAL YAKINDIR.


GİZLİ İŞARETLERİN PARASI EN FAZLA 9 METRE MESAFEDEDİR.


GİZLİ


İŞARETLERDEN KASIT, TOPRAK ALTINDAN ÇIKAN İŞARETLER, TAŞIN EN ALTINA


YAPILMIŞ İŞARETLER. KAPALI MAĞARA İÇİNDEKİ İŞARETLER. TOPRAKTAN ÇIKAN


BOŞ KÜPLER VS.


VOLCAN


PARASI HEP KAYA İÇİNDEDİR. ASLA BOŞ TOPRAK İÇİN DE VE 1 METRE


DERİNLİKTE BOSTAN BAHÇE PARASI GİBİ DEĞİLDİR. MUHTEŞEM İŞARETLE VE


İŞÇİLİKLE YAPILAN ÇALIŞMALAR SONUCU PARALAR GERÇEKTEN BULUNAMAZ TARZDA


GÖMÜLMÜŞTÜR.


VOLCAN


VOYVODANIN İMZASI (Z) BU ARKADAŞLAR KRAL VOLÇANIN YANİ İKİ V BİRLEŞİMİ


DEFİNEYE YAKIN GİZLENMİŞ YA DA TOPRAK ALTINDAN ÇIKAN İŞARETLER


01-


Genelde gömüye 7-8-9 metre mesafe de ve gömünün kıble tarafında gizli


işaretleri bulunmaktadır. Bu husus tamamında değilse bile genellikle ve


de mutlaka işareti vardır. İşaret olarak ise; topraktan büyük oyma


(delik), bakır çubuk, külden, kömürden iz, yol, su kanalı, kuru kanal


ve boş küp bulunmaktadır.


01-a.) BOŞ KÜPLER VE ŞİFRESİ ; Boş küpler yatay, dikey veya ağzı aşağı vaziyette bulunmaktadır.


Yatay duran küplerde para yeri agız kısmının baktığı yön olup, bu yönde güney batı istikametidir.


Dikey


duran küplerde ise ; mutlaka zemin arazinin küpün bulunduğu araziden


bir iki kademe yüksekte olduğudur. Zaten yön olarakta güneybatı yönü


öncelikle düşünülmelidir.


Ağzı


aşağı duran küplerde ise; mutlaka biraz derinde küpün tam altında müjde


parası olup, 7 ila 9 metre mesafede de anaparası bulunmaktadır. Yön


olarak ise güneybatı yönü olup, zaten küp üzerinde o yöne bakan


tarafında mutlaka bir farklılık vardır.


02-b.)DEĞİRMEN


TAŞLARI toprak altında bulunurlar ve altında mutlaka müjdesi vardır


yine ağzı aşağı küpler gibi aynı şifrededirler. Ana parası güney batı


yönünde 7-9 metre mesafededir.


03-c.)


DİBEK TAŞLARI toprak altında olup, şayet dibek kullanış şeklinde yani


altı altta, ağız kısmı üstte çıkar ise; 7 ila 9 metre güneybatı


istikametinde hafif kabarık alan aranır düz zeminden 50 cm. ila 2 metre


kadar yüksek alan aranır malı ordadır. Alt kısmı orta merkezinde murc


ile noktalanmışsa müjde parası altındadır.


Dibek


taşı alt kısmı üste ağiz kısmı aşağı bakar vaziyette çıkar ise mutlaka


altında müjde malı ve 7 ila 9 metre uzaklıkda güneybatı yönünde düz


alanda ana parası vardır.


04-d.)


SU KANALLARI, KÖMÜR, KİREÇ VE KİREMİT GİBİ CİSİMLERLE YÖN VERME Gömü


noktasına 9 metre kuzeydoğudan güneybatı yönüne doğru iz olarak başlar


ve mala götürür. Ama bu 9 metrelik maratonda bu izler, kanallar 2 ye


hatta 3 e ayrılırlar ama sonuçta mutlaka mala götürürler. istikamet


olarak daima güneybatı yönüne giden iz, yol takip edilmelidir.


Önemle


şunu vurgulamak isterim ki; bu materyallerden herhangi birisi çıktığı


zaman o yerin kodlanması, çıkan gizli işaretin duruş şekli yön de


dikkate alınarak resimlenmesi ya da not edilmesi gerekmektedir. Bu tür


işaretler değirmentaşı, küp ağzı (O) kategorisindeki işaretlerdir.


Gizli İşaretler (Çalışma Yerinden toprak altından Çıkan ************alar)


İşlem


gören yerlerde, yer altından çıkan yılan makeki mala olan uzaklığı,


yönü veya tünel var ise; tüneli vermektedir. Baltacık taşı, ücgen


taşlar yada canlı cansız figürler daima işlemi doğrulayıcı ve yönü


verici işaretler olarak kullanılmışlardır. Hazine gömen çete geniş


kadro ve imkana sahip olduklarından gömü alanını çok geniş eşmişler


mala doğru da dört bir yandan gizli işaretlerle yol vermişlerdir. Bu


yollar gizli maket işaretleri kök boyalı taşlar, karasakız, sarı kum,


kül, kirec, su kanalları gibi maddeler olup, bizler kazı esnasında şunu


daima hatırlarsak muvaffakiyet bizden kacmayacaktır arkadaşlar. Malı


daima ya orta merkeze ya da tam güneye defnetmişlerdir. Zaten mala bu


işaretler bizi getirecek olup, aşırı iş gücü harcamamak için kazı


esnasında işlem gören yerin sınırı bulunduğunda 4 metre orta merkezden


kazıya devam etmekte yarar vardır.


KÖMÜR


KUYULARI : Bazı bölgelerde düz tarlalarda yüzeyde toprağın karamsı


olduğu, eştikce 20,25 metrekarelik alanlarda kömürün ya da demir


cürüfünün yoğun çıktığını, zamanında da orada taş yığını olduğunu


bilmekte ya da denk gelmekteyiz. Bu yoğun kömür olan kuyularda mutlaka


gömü vardır. Eşkiya belgesinde bu yöntemin sık sık kullanıldığını,


parayı gömdükten sonra pelişt agacını üzerinde yaktıklarını, demir


cürüfü ile üzerini kapattıklarını yazmaktadır. Bu tür gömülere de


kayada yuvarlak oyma yapılmış içte parmak kırılmak süreti ile V acısı


verilerek yer noktalanmıştır.


KİREÇ


KUYULARI : Kireç kuyuları genelde dere cataklarında, kale yerlerinde


sık sık kullanılmıştır. Belirli aralıklarla 3 kuyu yapılmış olup,


hepsinde para bulunmamaktadır. Kireç kuyularının 2 tanesi boş iken orta


kuyuda para bulunmaktadır. Yine kireç kuyularına uzak işareti ayak izi,


yakın işareti yuvarlak oyma olarak yapılmıştır.


GEMi


KANCASI : Bu genelde işaretin bulunduğu mevkide bir gömünün


mujdecisidir. Ayrıca bu işaret korsanlar tarafindan yapilmiştır.


YILDIZ


: 4 uçlu yıldız tehlike habercisi ve 6 uçlu yıldız ise büyük bir


tuzağin habercisi, ayrıca gezegenlerin yönünüde belirlemek için


yapilmiş da olabilir. En uzun uç tarafini takip ederiz


HARFLER ve SAYILAR :


Harflerden


OR ORO ve G harfi kaynaklara göre altını sembolize eder ve işaretlerin


nihayetinde ters bir ( S ) harfi bulursak büyük bir define habercisidir.


Bir (


Ω ) harfi bir tepe yi gösteren işarettir. Sağinda ve ya solunda küçük


murc işareti bulunan ( X ) işareti definede tılsım olayının


habercisidir.


Bir (


Y ) işaretinin orta çizgisi biraz yukarıda ve de yanında küçük murç izi


bulunursa gömünün 1 den çok tuzak içerdiğini gösterir.


( 7 ) sayısı altın ve ya define işaretlerinden biri olmakla birlikte ( 7 ) rakamin ucu yön verebilir.


ÇİZGİLER : Düz işlenmis bir çizgi ise bu bize istikamet verir.


1 veya daha fazla dalgalı çizgiler su yönünde araştırma yapmamıza olanak verir.


Yatay 2 çizgi ve ortasında dikey çizgiler ve çizgilerin içinde küçük daire işareti mağara girişinin habercisidir.


Dikey 2 çizgi ve ortasında yatay çizgiler ve çizgilerin içinde bir daire işareti tuzaklı bir mağara girişinin habercisidir.


Yatay


2 çizgi ve 4 dikey çizgilerin dışında küçük daire işlemi var ise bu


bize çevrede ağzi tıpalanmiş bir mağaranin bulunduğunu haber eder.


4 dikey ve 1 yatay çizgi define içeren bir mezarın işaretidir.


3 dikey ve 1 yatay çizgi

ERMENİ DEFİNESİ-ERMENİ DEFİNE İŞARETLERİ

- Ermeni gömüsü, ermeni define işaretleri, rum, yunan - Ermeni Definesi (gömüsü):Osmanlının yıkılış ve Kurtuluş savaşı zamanlarındaErmeni, Yunan ve Rumların kaçarken bırakmak zorunda


oldukları para ve tüm değerli eşyalardır. Rum terekelerine karşılık Ermeni defineleri, büyük ihtimalle hazinenin yakınlarına bırakılan işaretler ile bilinirler. Gerçekten dünyada


en iyi saklama yollarına sahip milletlerden birisidir. Genelde bir definenin çevresine birden fazla işaret bırakırlar. Ha unutmadan eldiven kullanmanızı tavsiye edrim zehir bulunabilir. Bazı yaşlılar tılsım vardı bulanlar öldü zamanında falan derler. Tabi o zamanlar anlayamadıkları için ne olduğunu öyle sanıyorlardı. Tedbirimiz alalım.


Bilinen en kolay ermeni gömüleri nde teperlern ortalarından 0.5-1 m. kadar uzunlukta kazık koyulup üstlerine genelde çakıl olmakla birilikte küçük yığmalar yapılmıştır.


Hatta şunu söyleyeyim Ermeni gömüleri öylesine yaygın ki bunun haritaları için tartışılan kahvehaneler ve hatta borsası bile var. Zamanında çok aranmış ve hala da aranıyor. Bulan da var bulamayan da. Ama şu var ki bulanlar dahi çeşitli korkulardan dolayı gizlemek zorunda kalıyor.

DEFİNE İŞARETLERİ VE ANLAMLARI -2

Topluca yapılan yemin işaretidir.İstavroz da denilir, tüm kolları eşitse gömü bulunduğu kayanın altındadır, eşit değilse farklı olan kolun baktığı yönde araştırma yap.Asil aile mezarı da çıkmaktadır. çevresinde doğal yapıya aykırı unsurlar aranmalıdır

İşaret çözümünde yapılan figüranın özelliklerini iyi tespit etmemiz gerekir.Akrebin özelliklerinden biri zehirli ve tehlikeli oluşudur. Bu nedenle bulacağımız definede ya tuzak var yada gömünün üstüne zehir dökülmüştür. Bu tür kazılarda dikkatli olmak gerekir.Çok zor ve büyük iş gücü ile bulunabilecek definelerdendir.definesi yakınlarında bulunan gölet ,su kuyularının veya yeraltı mahzenlerin içindedir. Eğer akrep mağa içinde ise gömüsü mağaranın en kuytu ve dip yerlerinden olur.[


Ayak İzi


Ayak durmak yada yürümek anlamına gelir.Durmak ve olduğun istikamete bakmak anlamına da delir. Ayağı parmak uçları yön verir.Yerde sabit kayada ise, ayağını bu işaretin içine koy sağ ayak ise sağına bak, sol ise soluna bak, ufak bir yığma yada çukurlaşmış bir yer bulmaya çalış.


İki ayağında bu işaretin içine koy dur. Görüş istikametinde değişik ne var onları tespit et.


Baklava DilimiBayan Mezarıdır Çevresinde İtinalı Bir Araştırma Yapmak Gerekir.


Balık


İşaret çözümünde ifade olarak kullanılan figüranların özellikleri çok önemlidir. Akarsu ve yada göl kenarlarındaki kayalarda bulunur.dikkat edilecek hususlardan biride zaman içinde göl yada akarsu kurumuş olabilir.balık su içinde yaşar tehlike anında suya dalar.


Balık kesin olarak define işaretidir.


Mahzen içinde harita var.


Baktığı yön ve uzunluğu önemlidir.


Uzunluğunu ölç bir santimi bir adım olarak kullan. balığın baktığı yöne doğru git.adımlarınızın bittiği yerde mahzen girişi ara.


Binek Taşı

Binek taşı olarak bilinir. binek taşına otur karşıda gözüken kayalıklarda 2. bir işaret daha bulmaya çalış.


Binilmiş At
Atın yada binicinin baktığı yön önemlidir. Bakılan yönde binek taşı aranmalıdır.define taşın altındadır.Atın kuyruğu kalkık ise kuyruk yönüne doğru değişik bir şey ara müjdesi kolay bir yerdedir. Ata binmiş insan figürün elindeki eşya define için bir nişanedir dikkatlice incelenmesi gerekir.


Çakıl Yığınları

Genelde mezardır.gömü olma ihtimali neredeyse yoktur. Bizim önerimiz bu tür mezarlara karışmamanızdır. Bu tür yapı tarafımdan defalarca tecrübe edinmiştir.


Çarık


Çarık yada ayakkabı şekli:Ayak uçunun baktığı yönde 10 metre kare kadar bir alan içinde ikinci bir işaret daha bulun. eğer yoksa çarığın bulunduğu kayanın altına ucun baktığı yönde çalışınız


Çekiç


Taş oymacılığı ile uğraşanların el aletlerini simgeler.döv, vur, kır anlamına gelir. Bazı açıklamalar kırılacak bir işaret denilse de sakın bunlara inanmayın, işareti yok etmeyin, siz bulamazsanız mutlaka bir başkası gelip bulacaktır, nişaneleri yok etmekten kaçınınız . “Bana yar olmayanı, başkasına yar etmem bencilliğine kapılmayınız.Çekicin sap kısmını ölç ve aynı istikamete doğru adımla 1 santim bir adım, bir adım ise 72 yada 78 cm’ ye isabet eder.


Çiçek


Eksik olan bölümü yakın kaylar üstünde ara ve bulunduğu kayanın altında dikkatli bir araştırma yap


Çıkılan Merdiven


Defineye merdivenle çıkılarak bulunur anlamına gelir Basamakların küçük olanın bulunduğu yönünde iyi bir araştırma yapmak gerekir


Çıplak Kadın


Bir resim topluluğu içinde bulunan çıplak kadın resmi kesin definedir.Dikkat edilecek unsurlar, kadının baktığı yer ile ellerinin şeklidir duruşudur.


Kraliçe yada statüsü yüksek bayanın mezarıdır, takıları ayrı bir oda içinde bulunabilir mezar bulunduktan sonra takılar yoksa mutlaka mezar odasının yan duvarları iyice kontrol edilmeli.


Civcivli Tavuk


Bazı insanlar müjdesi tavuğun içindedir deseler inanmayın sakın kırmayın bu tür hatayı işlemeyiniz. Aslında defineye ait Bölge belirleme işaretleridir. ve kesin definedir.Tavuğun 21 metre önünde gömüsü ana kayaya saklanmıştır ana kaya dikkatlice incelenmelidir.


Tavuğun sırtındaki civcivin baktığı yönde ana kaya içinde definesi saklanmıştır. ana kaya yoksa tümsek gibi bir şey arayınız.


Dama Taşları

Dama taşları olarak bilinen bu figür. Matematiksel bir hesaplama gerektirir.kesin çözülmüş bir sistem değildir


Değirmen Taşı


2 metre kadar altına bak


Delikli Kaya


Güzel bir nişane olup rahat bulunabilecek bir gömüdür.Bakmak anlamına gelir. Bak bul demek istiyor.Kendisinden sonra mutlaka bir yada 2 işaret daha bulunması gerekir. Gözünü deliğin büyük olan yani geniş olan tarafında bak. Türbinden bakıyormuşsun gibi bir durumdur.gözünün gördüğü alanı iyice incele işaretli bir kaya, çukurlaşmış bir yer yada tümsek gibi bir yer bulmaya çalış. bulacağın herhangi bir nişane definenin saklandığı noktadır.


Deve

Oyma yada kabartma deve resimleri kesin definedir. ileri doğru git anlamına gelir,üstte bulunan murç işareti zaten yönü vermektedir.Genelde ortalama olarak 40 ila 50 adım ilerisinde ikinci bir nişane işareti daha aranmalıdır.


Duran Deve : gömüsü olduğu yerdedir. kalın ve büyük olan ayağın baktığı yön dikkate alınır.Deve yüklü ise konaklama yeri ara (pınar,çeşme han gibi)


Mağara içinde deve varsa definesi mağara içindedir.


Oturan deve: definesi bataklık, kayaya yada mağaraya gömülmüştür.


Dirgen


Dirgen bir tarım aletidir.harman gibi düz bir alan yerde araştırma yap, düz bir kaya varsa tam o noktaya yönel. Unutmayın gömüler neredeyse hepsi kaya içine saklanmıştır, önce kaya ve kaya altlarını kontrol ediniz.Eğer böyle bir kaya yoksa o zaman toprak üstünde ya çukur bir yer yada tümsek gibi bir yer arayınız, tümsek ufak çakıl yığını olacaktır.Dirgen derecesi kral gibi olmayan bir idarecinin gömüsü yada mezarıdır. sap kısmını ölç 1 cm bir adımdır. Sapın baktığı yöne doğru git Ve bu alan içinde araştırma yap.


Doğan


Doğan yada şahin yırtıcıdır, görme kabiliyeti gelişmiştir. avını yakalar ve ayakları arasına alır öyle yer.Büyük ihtimalle eşkıya yada savaş gömüleridir.Gömüsü genelde kapalı mekanlar içinde olur. baktığı istikamet önemlidir.Şahin yada doğan avını nasıl yiyiyorsa bizde o şekilde gömüyü aramamız gerekir.yani ayakların altına bakacağız. sonuç alamazsak baktığı yönde araştırma yapacağız. Kesin define işaretidir. Tuzakları göz ardı etmeme.


Ejderha


Korku sembolü olarak kullanılmıştır. dinozor yada ince kertenkele şeklinde verilmiştir.Bu tür hayvanların gömüsü kendisidir. gerdanlığı sağlamsa malı alınmamış demektir.


El


El eşkiya şunun bunun işareti denilse doğru değildir. Elin yapılım tarihi 957 yıllarıdır. O yıllarda Anadolu Grek kültürü hakimdi Eski yunanlara ait bir işarettir.El yemin içme işaretidir. Gömü yapanlar topluca yemin ettiklerini ifade eder. onlarca insan günlerce çalışarak yaptıkları bir gömüdür zor bir gömüdür. hakkında çeşitli yorumlar yapılmakta oda elin yanında bulunan muhtelif işaretlerden kaynaklanmaktadır. Elin yanındaki işaretler size yön ve derinliği gösterir.


Elin yanında bulunan işaretler çözümü verir. Bu elin yanında hac var ok var, ok yön verir kanatları ölçmek gerekir.kanalar farklı ise farklı olan tarafa fark kadar git eşitse 70 adım kadar geriye doğru say , hac var mezar var o zaman kaya mezarı aramak gerekir. yada bu elin baktığı yönde tepe üstünde büyük bir tümülüs de olabilir. Gömüsü kolay alınacak bir Elin üstünde istavroz varsa gömü elin bulunduğu kayanın altındadır. Elin yanında hiç bir işaret yoksa Elin 65 adım alt tarafında kaya mezarı ara eğer varsa vazgeç.


El boş bir arazide dikili bir kayada ise kapak var demektir. o zaman bu kayanın altında bir kapak taş aramak.


Eyer

Eyere bin karşına bak dikkatini çeken yüksek bir kaya olacak bu kayanın tepesine çık balyoz ve murçla kapağı kaldır güzel bir define seni bekliyor.


Göz


Bakmak anlamına gelir


Karşıya bak yüzeyde orijinali bozulmuş nesneler ara.[
Güvercin

Kadın ziynet eşyasını simgeler. gömü güvercinin içinde deyip bu eseri tahrip etmeyiniz. Defineci arkadaşlar lütfen biraz bilinçli olmaya çalışalım hiç bir işaretin kırılmasına izin vermeyelim ve kırmayalım hiç bir işaretin içinde define olmaz sizi öyle yönlendirenler sizi aldatıyorlar.Uçan Güvercinin uçtuğu yönde hemen önünde araştırma yap,istavroz varsa gömü mağara içindedir, mağarayı bulmak için yakınlarında ikinci bir istavroz daha bulunmalıdır, ikinci istavrozun bulunduğu kaya mağaradır.


Makas


Kesişen yol yada kesişen su kavşak anlamına gelir,çevresinde kesişen yol veya akarsu varsa bunların çevresinde yüzey araştırması yapılmalı.


Mumya
Çevresinde yüzey araştırması yapın mumyalı mezar var. İçinde nasip ve kısmet ne ise o çıkar. Boşta olabilir.


Murç


Kayalarda veya taş zeminlerde veya çeşmelerde bulunan ufak delikçikler gibi sıralı ve belli bir sayıya hitabeden murç izleri şu şekilde yorumlanır


Bu tür düzenekler Frig,Roma Bizans medeniyetlerine aittir.Sayma sistemidir.


Her bir murç izi bir adımdır.Batı yönlerine doğru adımla ve değişik bir kaya bulmanız gerekir. unutmayın define işaretleri tek başına olmaz mutlaka ikinci yada üçüncü işareti de bulmanız gerekir.


Yada bölgede mezarlık alanı vardır iyi bir yüzey araştırması yapılmalı.


Nal İşaretleri


Yakınlarındaki kayalarda ikinci işaretli kayayı bul ve bu kaya etrafında araştırma yapınız

Yakınında üstünde ağaç işareti bulunan bir işaretli kaya bul ve bu kaya etrafında araştırma yapınızYakınında üzerinde üçgen bulunan işaretli kayayı bul ve etrafında araştırma yapınız

Yakınında içindeki işaretli kayayı bul ve bu kaya etrafında araştırma yapınız
Yakınında İçindeki işaretli kayayı bul gömü mağarada içinde


4 Yakınında araştırma yapınız


OkDefinecilikte ok sembölü de önemlidir, bir veya birkaç tane ok sembolü görülebilir


Öküz


Birbirine bakan iki buzağı .Kesin define işaretidir


Bir birine bakan 2 tane buzağı(öküz) definesi ayaklarının altındadır.Değerli bir gömüdür.


Papatya


Asil bir bayan mezarı, Burada yeri gelmişken izah edelim sert figürler erkek, yumuşak ve süslü çiçekli figürler bayan mezarını izah eder. çevresinde yığma aranmalıdır.


Papaz

Papazın boynundaki madalya,baktığı yada işaret ettiği yön önemlidir.


İtinalı bir çalışma yapılmalıdır.


Saksılı Çiçek


İşaretin olduğu alanda çok yakın yerlere veya altına bakınız


Tabanca25 adım ön tarafından doğal yapıya aykırı nesneler aranmalıdır.


Tavukİşaret çözümünde en önemli unsurlardan biri, yapılan figüranın özellikleridir


Tek tavuk baktığı yön önemlidir. Baktığı yönde işaretli kaya varsa kayanın altına bak, tümsek varsa burayı kazı, çukur varsa çukuru kazı ip uçları bunlardır.


Terazi

Esnaf yada tüccar gömüsüdür,Gömü değerlidir


Her iki kefesi eşit değildir, gömü kefesinin ağır olan kefenin bulunduğu taraftadır.Kefeler eşit gibi görünse dikkat edilecek nokta terazinin ibresi(dili) size fikir kazandırır. Dil hangi tarafa meyilli ise o tarafta araştırma yapınız


Topal AyıEşkıya işareti olarak bilinmektedir, Aslında bu işaret net olarak çözülmemiştir aşağıda yazacaklarımız net yorumlar değildir.


Definesi mağara içinde. önce ayının topal olan ayağını bulunuz ayak yakınlarından mağara mahzen işareti arayınız.


Üçgen


Açıları ayrı ayrı ölçün, açılardan biri mutlaka farklıdır. fark kadar, farklı olan açının baktığı yönde araştırma yapınız


Yılan


Yılanlar çözülmesi en zor işaretlerdedir, yılanın işareti şudur deyip geçemeyiz tecrübe ister yerinden görmek ve alanı iyice araştırmak gerekir.biz burada sadece ip ucu vermekle yetineceğiz.


Kafaların ortasında ya kare oyma yada istavroz bulunur. Her ikisi de kesin definedir, çevresini uzman biri tarafından iyice aranmalıdır. Planlı ve tuzaklı zor bir gömüdür.